วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

Defoaming Agent Anti-foam Chemical | จำหน่ายสารเคมีลดฟอง สารเคมีดับฟอง สำหรับระบบ Waste Water Plant ....

Defoaming Agent | Defoamer Agent | MAXZA H-30 |  สารควบคุมฟอง เคมีลดฟอง, สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย,  ช่วยดับฟองน้ำทิ้ง ทั่วไป  น้ำทิ้งอุตสาหกรรม   ... 
Defoaming Agent | MAXZA H30 - ขายปลีกและขายส่ง -- 65 - 75 บาท / KGติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail :      manop.service@gmail.comลักษณะของฟอง "Foam"  จะมีผนังบางที่สามารถกักเก็บอากาศไว้ภายในผนังนั้น  air bubbles ชึ่งสามารถเกิดได้จากสาเหตุหลากหลาย  และปัญหาในหลายอุตสาหกรรม  painting as pumping, agitation, dispersion.  ลักษระของ air-liquid bubbles ที่เกิดขึ้น บริเวณรอบผิวที่เป็นลักษณะ surfactants ฟองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น bubbles foam สามารถรวมตัวกันเป็นฟองขนาดใหญ่  larger climbing faster Bubbles ทำให้เกิดการสะสม ของชั้นที่ที่มีปัญหา  ผนังที่กักเก็บฟองนี้เลือกว่า  lamella   ซึ่งสามารถคงรูปอยู่ด้วย stabilized surfactants   มีแรงโน้มของโลกรักษาสมดลของผนังฟอง   ถ้ามีการเติม Defoaming agent หรือ สารลดฟอง สารดับฟอง  ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้ผนัง  stabilized lamella เสียสมดุล  ผนังจะบางลง  Defoamers จะทำลายผนัง lamella  และทำให้เกิด lower surface tension มากกว่า surfactant

Defoamering agent จะเป็นสารลดฟองที่ทำให้เกิด low surface tension เช่น สารเคมีดับฟอง silicone defoaming agent, mineral oils defoaming agent, fatty acids defoaming agent, fluorocarbons defoaming agent, หรืออาจจะเติม  solid particles อื่นเพื่อให้เกิด low surface tension อย่างเช่น hydrophobic silica และ  metal soaps.    Defoaming Agent Anti-foam Chemical ชนิด polysiloxanes silicon จะกระจายใน solvent based และ water based,     Defoaming Agent Anti-foam Chemical ชนิด polyacrylates และมี polyolefins ก้อสามารถทำให้เกิด low surface tension.

Application of Defoaming agent, Anti-Foam agent | สารเคมีลดฟอง, สารเคมี


สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันการเกิดฟอง  Defoaming agent ในระหว่างการปั๊มน้ำ ของเหลว รักษาหรือพื้นผิวสารละลาย โฟมส่วนเกินสร้างขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผสม การปั่วปวน  กระบวนการผลิต  สามารถก่อให้เกิดความยากลำบากในการจัดการและการสูบน้ำ    และอาจรบกวนการดำเนินงาน   หรือการควบคุมคุณภาพของของเหลวผสม   สามารถใช้ antifoaming agent  สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

Antifoams agent activity : 
The antifoam agent substances must have certain properties so that the interfacial films destroy or alter its stability. They must also have a great ability to spread on the surface of the Foaming means, presenting a relatively low interfacial tension with the liquid concerned.

The antifoams act in many ways:   1-for forming a complex with foam generating agents:
This complex can be differently:  irreversible complex: a peptizing agent will antifoam effect on a colloidal solution of strongly.for example....  labile complex: it is found in practice that the use in excess of an antifoaming agent can be generated foam phenomena that increase the concentration of frothing agent on the surface and at the interface of the phases. Certain antifoam have good activity at fairly precise dosages.

2-for formation of a surface film surface absorbing agent to form a water-air surface inactive.

3-extension of a surface film susceptible to expel the surfactant, thereby decreasing locally, very significantly, its concentration in parallel the surface and causing foam disappearance.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น