วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

Defoaming Agent Anti-foam Chemical | จำหน่ายสารเคมีลดฟอง สารเคมีดับฟอง สำหรับระบบ Waste Water Plant ....

Defoaming Agent | Defoamer Agent | MAXZA H-30 |  สารควบคุมฟอง เคมีลดฟอง, สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย,  ช่วยดับฟองน้ำทิ้ง ทั่วไป  น้ำทิ้งอุตสาหกรรม   ... 
Defoaming Agent | MAXZA H30 - ขายปลีกและขายส่ง -- 65 - 75 บาท / KGติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail :      manop.service@gmail.comลักษณะของฟอง "Foam"  จะมีผนังบางที่สามารถกักเก็บอากาศไว้ภายในผนังนั้น  air bubbles ชึ่งสามารถเกิดได้จากสาเหตุหลากหลาย  และปัญหาในหลายอุตสาหกรรม  painting as pumping, agitation, dispersion.  ลักษระของ air-liquid bubbles ที่เกิดขึ้น บริเวณรอบผิวที่เป็นลักษณะ surfactants ฟองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น bubbles foam สามารถรวมตัวกันเป็นฟองขนาดใหญ่  larger climbing faster Bubbles ทำให้เกิดการสะสม ของชั้นที่ที่มีปัญหา  ผนังที่กักเก็บฟองนี้เลือกว่า  lamella   ซึ่งสามารถคงรูปอยู่ด้วย stabilized surfactants   มีแรงโน้มของโลกรักษาสมดลของผนังฟอง   ถ้ามีการเติม Defoaming agent หรือ สารลดฟอง สารดับฟอง  ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้ผนัง  stabilized lamella เสียสมดุล  ผนังจะบางลง  Defoamers จะทำลายผนัง lamella  และทำให้เกิด lower surface tension มากกว่า surfactant

Defoamering agent จะเป็นสารลดฟองที่ทำให้เกิด low surface tension เช่น สารเคมีดับฟอง silicone defoaming agent, mineral oils defoaming agent, fatty acids defoaming agent, fluorocarbons defoaming agent, หรืออาจจะเติม  solid particles อื่นเพื่อให้เกิด low surface tension อย่างเช่น hydrophobic silica และ  metal soaps.    Defoaming Agent Anti-foam Chemical ชนิด polysiloxanes silicon จะกระจายใน solvent based และ water based,     Defoaming Agent Anti-foam Chemical ชนิด polyacrylates และมี polyolefins ก้อสามารถทำให้เกิด low surface tension.

Application of Defoaming agent, Anti-Foam agent | สารเคมีลดฟอง, สารเคมี


สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันการเกิดฟอง  Defoaming agent ในระหว่างการปั๊มน้ำ ของเหลว รักษาหรือพื้นผิวสารละลาย โฟมส่วนเกินสร้างขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผสม การปั่วปวน  กระบวนการผลิต  สามารถก่อให้เกิดความยากลำบากในการจัดการและการสูบน้ำ    และอาจรบกวนการดำเนินงาน   หรือการควบคุมคุณภาพของของเหลวผสม   สามารถใช้ antifoaming agent  สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

Antifoams agent activity : 
The antifoam agent substances must have certain properties so that the interfacial films destroy or alter its stability. They must also have a great ability to spread on the surface of the Foaming means, presenting a relatively low interfacial tension with the liquid concerned.

The antifoams act in many ways:   1-for forming a complex with foam generating agents:
This complex can be differently:  irreversible complex: a peptizing agent will antifoam effect on a colloidal solution of strongly.for example....  labile complex: it is found in practice that the use in excess of an antifoaming agent can be generated foam phenomena that increase the concentration of frothing agent on the surface and at the interface of the phases. Certain antifoam have good activity at fairly precise dosages.

2-for formation of a surface film surface absorbing agent to form a water-air surface inactive.

3-extension of a surface film susceptible to expel the surfactant, thereby decreasing locally, very significantly, its concentration in parallel the surface and causing foam disappearance.

Silicon Defoamer Silicon Anti-foam Chemical | สารลดฟอง, เคมีดับฟอง สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย +++ ราคาถูกที่สุด 65 - 75 บาท/kg

จำหน่าย Defoamer agent, Anti-Foam Agent, สารเคมีลดฟอง, สารเคมี ดับฟอง  -- ราคาถูกที่สุด ....
MAXZA H74 - ขายปลีกและขายส่ง --  65 - 75 บาท / kg
MAXZA H74 | Defoamer , Anti-Foam Dosage | ปริมาณการใช้  : 5 - 10  ppm   ของปริมาณน้ำในบ่อ หรือ น้ำเข้าระบบบ่อ


MAXZA H74 - ขายปลีกและขายส่ง --  65 - 75 บาท / kg


ติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail : manop.service@gmail.comMAXZA H74 เป็น defoamer additive และเป็น  anti-foaming agent  ที่สามารถควบคุมฟองจากน้ำทิ้งจากการใช้งาน เช่น บ้านเรือน, โรงงาน, โรงแรม และกระบวนการผลิตต่าง ๆ ได้  เช่น  กระบวนการผลิตกระดาษ, กระบวนการผลิตย้อมผ้า,  กระบวนการผลิตอาหาร   MAXZA H74 Silicon Defoamer agent is a chemical additive that reduces and prevents the formation of foam in liquids industrial processes. The anti-foam terms and anti-foaming agent are often used interchangeably.  An anti-foaming agent is usually used in industrial processes to increase production speed and reduce other problems. A wide variety of chemical formulas is available to promote the coalescence of the foam.
ลักษณะการ MAXZA H74 Defoamer Antifoam จะเป็นไม่ละลายในน้ำ  insoluble substance จะเข้าไม่เแทกระหส่างชั้นผวของฟอง surface active properties, คุณสมบัติ Silicon Defoamer agent จะมีค่า low viscosity มีความหนืดน้อย สามารถกระจายตัวได้ดี  spread quickly in the foamed surface.
ชนิดของ Defoamer agent, Anti-Foam , สารเคมีลดฟอง  สารดับฟอง  :


- Defoamers based on oil - Anti-foaming oil-based have a carrier oil. The oil may be mineral oil, vegetable oil, white oil or any oil which is insoluble in the middle of the foam, except silicone oil. An anti-foaming oil-based also contains a wax and / or hydrophobic silica to improve performance.

- Antifoam powders are oil-based supplies with a carrier such as silica. These products are added to powders such as cement, gypsum and detergents.

- Anti-sparkling water based are different types of oils and waxes dispersed in a water base. White oils are generally oils or vegetable oils and waxes are long chain fatty alcohols, fatty acids or esters. These supplies are usually better than deaerators agents, which means that they are the best in the release of air.

 Silicon base Defoamers , anti foam on silicone have a silicone defoamer compound as the active component. Can be as an oil or an emulsion water-based. The silicone defoamer compound is formed by hydrophobic silica dispersed in a silicone oil. Since the emulsifiers are added to ensure that the silicone is spread quickly and in the middle of foaming. The silicon anti-foam compound may also contain glycols modified silicone and silicone fluid.

- Anti-foaming silicone are also suitable for non-aqueous foaming systems, such as crude oil and refined petroleum products.

- The antifoam based EO / PO copolymers contain polyethylene glycol and polypropylene glycol. They are delivered as oils, water solutions, emulsions or water-based. The EO / PO copolymers typically have good dispersion properties and are often well suited when the foam deposit formation problems are a problem.

- The antifoam alkyl polyacrylates are suitable for use in nonaqueous systems, where the air release is more important than the collapse of the foam surface. These defoamers are often delivered in a solvent such as petroleum distillate carrier.

ติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail : manop.service@gmail.comSilicone for defoamer agent are organic polymers contain no carbon atoms in its backbone to became high performance Defoamer for waste water plant. 
The chain is alternately by silicon atoms and oxygen. The proper name for silicones is "Polysiloxane" because despite having found that in their main chain had groups "silicone" as they were known by that name and so they left. There are three basic properties that characterize them: lubricity, gloss and formation of hydrophobic films. In addition to providing emolliency and solubilizing capacity because of silicones represent a complete world in cosmetics, especially shampoos, deodorants and creams and lotions of all kinds.


They help increase extensibility, improve combability and protect against external atmospheric agents in some cases they act as Silicon defoamer agent. Particularly, silicone antifoams, prevent, suppress and control the formation of unwanted and costly in industrial chemical processes foam. The mechanism by which distribute and control the foam is very complex, it is known that the effectiveness of the defoamer depends on:
* Have a lower surface tension than the foaming medium
* That is dispersed in the foaming medium
* It must be compatible and stable with foaming antifoam to select the appropriate medium, it must take into account: the medium to be treated (aqueous, nonaqueous or solvent), the amount of foam required to control or eliminate.


High-quality silicone defoamers agent addition to the silicone antifoam, the company offers antifoam powder, defoamer oils, anti-foaming for agrochemicals, antifoam for the paper industry, defoamer for latex paints and defoamer for effluent treatment. During the production and application of paints the foaming is an undesired side effect caused increased production time hinders the filling of containers with the right amount of product and causes surface defects such as craters and fracture zones in the dry film. In pure liquids they are not stable foams. The foams are stable only in systems containing substances that act as surfactants such is the case of moisturizers or certain additives to control the surface necessary agents to improve important properties of the paint. See "Dispersing Technology" and "Control Surface". All these surfactants have in common their ability to migrate to the air / liquid paint, thereby reducing the surface tension.